Usage Statistics for zifotronic.org

Summary Period: February 2020
Generated 21-Feb-2020 02:42 CET
Analyse-Startseite  |    >Begriffserklärung

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for February 2020
Total Hits 5101
Total Files 4556
Total Pages 4649
Total Visits 2432
Total KBytes 21628
Total Unique Sites 950
Total Unique URLs 46
Total Unique Referrers 91
Total Unique User Agents 183
. Avg Max
Hits per Hour 10 1073
Hits per Day 255 1246
Files per Day 227 1131
Pages per Day 232 1206
Visits per Day 121 401
KBytes per Day 1081 15969
Hits by Response Code
Code 200 - OK 4556
Code 206 - Partial Content 1
Code 404 - Not Found 539
Code 405 - Method Not Allowed 5

Daily usage for February 2020

Daily Statistics for February 2020
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 277 5.43% 263 5.77% 268 5.76% 13 0.53% 20 2.11% 174 0.80%
2 316 6.19% 294 6.45% 299 6.43% 18 0.74% 29 3.05% 251 1.16%
3 33 0.65% 14 0.31% 14 0.30% 13 0.53% 20 2.11% 114 0.53%
4 50 0.98% 30 0.66% 28 0.60% 16 0.66% 28 2.95% 142 0.66%
5 42 0.82% 22 0.48% 22 0.47% 21 0.86% 28 2.95% 140 0.65%
6 63 1.24% 37 0.81% 38 0.82% 27 1.11% 30 3.16% 183 0.85%
7 61 1.20% 41 0.90% 41 0.88% 34 1.40% 38 4.00% 134 0.62%
8 34 0.67% 17 0.37% 17 0.37% 17 0.70% 21 2.21% 107 0.49%
9 107 2.10% 69 1.51% 69 1.48% 36 1.48% 38 4.00% 1101 5.09%
10 58 1.14% 45 0.99% 45 0.97% 20 0.82% 23 2.42% 109 0.50%
11 35 0.69% 23 0.50% 24 0.52% 19 0.78% 22 2.32% 86 0.40%
12 102 2.00% 73 1.60% 74 1.59% 58 2.38% 54 5.68% 201 0.93%
13 167 3.27% 126 2.77% 129 2.77% 61 2.51% 61 6.42% 410 1.90%
14 1246 24.43% 1131 24.82% 1206 25.94% 221 9.09% 227 23.89% 15969 73.83%
15 151 2.96% 135 2.96% 136 2.93% 113 4.65% 108 11.37% 140 0.65%
16 328 6.43% 300 6.58% 302 6.50% 259 10.65% 196 20.63% 250 1.16%
17 466 9.14% 449 9.86% 449 9.66% 390 16.04% 254 26.74% 262 1.21%
18 435 8.53% 420 9.22% 421 9.06% 376 15.46% 239 25.16% 254 1.18%
19 598 11.72% 551 12.09% 555 11.94% 320 13.16% 216 22.74% 727 3.36%
20 532 10.43% 516 11.33% 512 11.01% 401 16.49% 274 28.84% 872 4.03%

Hourly usage for February 2020

Hourly Statistics for February 2020
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 1 26 0.51% 0 14 0.31% 0 14 0.30% 5 99 0.46%
1 3 61 1.20% 2 42 0.92% 2 43 0.92% 11 212 0.98%
2 2 42 0.82% 1 32 0.70% 1 32 0.69% 6 114 0.53%
3 6 126 2.47% 4 84 1.84% 4 87 1.87% 21 421 1.95%
4 2 41 0.80% 1 26 0.57% 1 28 0.60% 6 120 0.55%
5 1 37 0.73% 1 23 0.50% 1 23 0.49% 6 130 0.60%
6 2 49 0.96% 1 31 0.68% 1 32 0.69% 8 152 0.70%
7 2 46 0.90% 1 27 0.59% 1 25 0.54% 7 149 0.69%
8 2 42 0.82% 1 29 0.64% 1 29 0.62% 5 106 0.49%
9 8 169 3.31% 7 149 3.27% 7 150 3.23% 11 218 1.01%
10 11 234 4.59% 10 215 4.72% 10 215 4.62% 11 225 1.04%
11 24 498 9.76% 22 457 10.03% 23 462 9.94% 27 550 2.54%
12 13 279 5.47% 13 271 5.95% 13 272 5.85% 8 166 0.77%
13 69 1392 27.29% 68 1367 30.00% 68 1371 29.49% 783 15667 72.44%
14 16 322 6.31% 14 283 6.21% 14 283 6.09% 59 1182 5.47%
15 16 338 6.63% 11 238 5.22% 15 310 6.67% 29 586 2.71%
16 12 240 4.70% 11 222 4.87% 11 224 4.82% 9 170 0.79%
17 11 238 4.67% 11 223 4.89% 11 224 4.82% 10 198 0.92%
18 10 209 4.10% 9 198 4.35% 9 197 4.24% 9 174 0.80%
19 8 173 3.39% 7 153 3.36% 7 154 3.31% 10 195 0.90%
20 7 159 3.12% 7 144 3.16% 7 145 3.12% 10 190 0.88%
21 6 137 2.69% 5 115 2.52% 5 115 2.47% 11 212 0.98%
22 7 140 2.74% 6 123 2.70% 6 124 2.67% 11 223 1.03%
23 5 103 2.02% 4 90 1.98% 4 90 1.94% 8 169 0.78%

Top 25 of 46 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 3135 61.46% 1090 5.04% /
2 1077 21.11% 15455 71.46% /stats/site_201909.html
3 106 2.08% 807 3.73% /stats/
4 11 0.22% 188 0.87% /stats/usage_201905.html
5 10 0.20% 116 0.53% /stats/site_201907.html
6 10 0.20% 143 0.66% /stats/site_201908.html
7 10 0.20% 151 0.70% /stats/usage_201910.html
8 9 0.18% 77 0.36% /stats/site_201906.html
9 9 0.18% 68 0.31% /stats/usage_201911.html
10 8 0.16% 20 0.09% /stats/agent_201905.html
11 8 0.16% 20 0.09% /stats/agent_201910.html
12 8 0.16% 15 0.07% /stats/ref_201909.html
13 8 0.16% 84 0.39% /stats/site_201905.html
14 8 0.16% 203 0.94% /stats/usage_201907.html
15 7 0.14% 17 0.08% /stats/agent_201907.html
16 7 0.14% 60 0.28% /stats/site_201910.html
17 7 0.14% 115 0.53% /stats/usage_201906.html
18 6 0.12% 13 0.06% /stats/agent_201909.html
19 6 0.12% 40 0.18% /stats/ref_201911.html
20 6 0.12% 32 0.15% /stats/site_201912.html
21 6 0.12% 8 0.04% /stats/url_201912.html
22 6 0.12% 40 0.18% /stats/usage_201908.html
23 6 0.12% 126 0.58% /stats/usage_201909.html
24 6 0.12% 45 0.21% /stats/usage_201912.html
25 6 0.12% 44 0.20% /stats/usage_202001.html
View All URLs

Top 10 of 36 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 3135 61.46% 2085 86.44% /
2 1077 21.11% 178 7.38% /stats/site_201909.html
3 106 2.08% 16 0.66% /stats/
4 10 0.20% 7 0.29% /stats/site_201908.html
5 9 0.18% 7 0.29% /stats/usage_201911.html
6 9 0.18% 6 0.25% /stats/site_201906.html
7 10 0.20% 6 0.25% /stats/site_201907.html
8 11 0.22% 6 0.25% /stats/usage_201905.html
9 10 0.20% 6 0.25% /stats/usage_201910.html
10 8 0.16% 5 0.21% /stats/agent_201905.html

Top 10 of 36 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 3135 61.46% 2066 86.26% /
2 1077 21.11% 178 7.43% /stats/site_201909.html
3 106 2.08% 14 0.58% /stats/
4 10 0.20% 7 0.29% /stats/site_201908.html
5 11 0.22% 7 0.29% /stats/usage_201905.html
6 9 0.18% 7 0.29% /stats/usage_201911.html
7 9 0.18% 6 0.25% /stats/site_201906.html
8 10 0.20% 6 0.25% /stats/site_201907.html
9 10 0.20% 6 0.25% /stats/usage_201910.html
10 8 0.16% 5 0.21% /stats/agent_201905.html

Top 25 of 950 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 530 10.39% 530 11.63% 182 0.84% 2 0.08% 128-72-19-5.broadband.corbina.ru
2 322 6.31% 322 7.07% 9578 44.28% 1 0.04% 52.138.16.179
3 149 2.92% 149 3.27% 51 0.24% 50 2.06% tor-exit-anonymizer.appliedprivacy.net
4 127 2.49% 127 2.79% 39 0.18% 49 2.01% static.87.54.69.159.clients.your-server.de
5 121 2.37% 121 2.66% 42 0.19% 1 0.04% ip62.ip-79-137-116.eu
6 106 2.08% 19 0.42% 459 2.12% 2 0.08% 47.103.214.186
7 91 1.78% 91 2.00% 2707 12.51% 1 0.04% 52.138.22.140
8 79 1.55% 52 1.14% 283 1.31% 1 0.04% d15f33a9.setaptr.net
9 75 1.47% 48 1.05% 293 1.36% 1 0.04% static.227.58.9.176.clients.your-server.de
10 66 1.29% 66 1.45% 23 0.10% 40 1.64% this.ptr.is.named.in.honor.of.arin.nac.net
11 45 0.88% 25 0.55% 965 4.46% 1 0.04% onr.com
12 44 0.86% 44 0.97% 15 0.07% 31 1.27% 64.113.120.77.colo.static.dcvolia.com
13 41 0.80% 41 0.90% 14 0.07% 29 1.19% uk.webhop.net
14 39 0.76% 39 0.86% 185 0.85% 1 0.04% 221-135-137-226.sify.net
15 33 0.65% 33 0.72% 156 0.72% 1 0.04% wwwb-spn05.us.archive.org
16 30 0.59% 30 0.66% 10 0.05% 24 0.99% chomsky.torservers.net
17 29 0.57% 29 0.64% 137 0.64% 1 0.04% wwwb-spn04.us.archive.org
18 28 0.55% 28 0.61% 10 0.04% 23 0.95% accessnow.org
19 24 0.47% 12 0.26% 104 0.48% 12 0.49% crawl19.bl.semrush.com
20 24 0.47% 24 0.53% 224 1.04% 1 0.04% unn-84-17-42-13.cdn77.com
21 22 0.43% 22 0.48% 8 0.03% 18 0.74% zrh-exit.privateinternetaccess.com
22 21 0.41% 9 0.20% 97 0.45% 9 0.37% crawl8.bl.semrush.com
23 21 0.41% 21 0.46% 7 0.03% 3 0.12% os3-393-29877.vs.sakura.ne.jp
24 21 0.41% 21 0.46% 7 0.03% 19 0.78% tornode.complexity.coach
25 20 0.39% 7 0.15% 91 0.42% 7 0.29% crawl23.bl.semrush.com
View All Sites

Top 25 of 91 Total Referrers
# Hits Referrer
1 2625 51.46% https://www.soska.site/
2 617 12.10% http://hempcbdoilww.com
3 547 10.72% http://cbdoilww.com
4 78 1.53% https://aqua-jet.top/
5 26 0.51% https://zifotronic.org
6 18 0.35% http://zifotronic.org
7 4 0.08% https://sanitarywork.ru/i.php
8 2 0.04% http://prookhotu.ru/category/snaryazhenie
9 2 0.04% https://avtocarsp.ru/lamborghini-urus-v-radikalnom-tyuninge-ot-mansory/
10 2 0.04% https://bestwebber.ru/kak-obnovit-linux-mint-17-3-do-18/
11 2 0.04% https://bestwebber.ru/kak-ystanovit-stek-elk-na-centos-7/
12 2 0.04% https://cumir.ru/pavel-batitskij
13 2 0.04% https://ilovediscovery.ru/category/amerikanskie_lesoruby
14 2 0.04% https://ilovediscovery.ru/page/gryaznaya-rabotenka-1-sezon-4-seriya-razvedenie-cyplyat-pivovarenie-sbor-ustric
15 2 0.04% https://ilovediscovery.ru/page/iz-chego-eto-sdelano-5-sezon-6-seriya
16 2 0.04% https://ilovediscovery.ru/page/muzhchina-zhenschina-priroda-8-seriya-yuta
17 2 0.04% https://ilovediscovery.ru/page/novyy-mir-1-sezon-9-seriya-opastnost-buduschego
18 2 0.04% https://ilovediscovery.ru/page/ohotniki-za-starem-4-seriya
19 2 0.04% https://ilovediscovery.ru/page/parni-s-pushkami-9-seriya-oruzhie-dlya-filma-oruzhie-na-leoparda
20 2 0.04% https://kran-info.ru/b/book/8/page/4-3-elementi-i-uzli-mehanizmov-podema/8-3-2-polispasti
21 2 0.04% https://med-bolnica.ru/qa/kakie-drugie-metodi-lecheniya-raka-podzheludochnoy-zhelezi/
22 2 0.04% https://med-bolnica.ru/sergej-morozov-my-vidim-sereznye-zadachi-po-povysheniyu-kachestva-issledovanij/
23 2 0.04% https://med-bolnica.ru/trehletnyaya-devochka-popala-v-bolnitsu-posle-ispolzovaniya-detskoj-kosmetiki/
24 2 0.04% https://med-tutorial.ru/clinics/city-cat/317/4918/
25 2 0.04% https://med-tutorial.ru/clinics/item/3343222/
View All Referrers

Top 3 of 183 Total User Agents
# Hits User Agent
1 1645 32.25% Safari
2 1262 24.74% Microsoft Internet Explorer
3 1105 21.66% Firefox
View All User Agents

Usage by Country for February 2020

Top 25 of 47 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 1539 30.17% 1440 31.61% 14313 66.18% unresolved
2 1117 21.90% 745 16.35% 4747 21.95% commercial (.com)
3 644 12.62% 612 13.43% 782 3.62% network (.net)
4 558 10.94% 555 12.18% 278 1.29% Russia
5 448 8.78% 414 9.09% 519 2.40% Germany
6 241 4.72% 239 5.25% 146 0.67% European Union
7 199 3.90% 199 4.37% 345 1.60% organizations (.org)
8 51 1.00% 51 1.12% 18 0.08% Switzerland
9 47 0.92% 47 1.03% 16 0.07% Netherlands
10 32 0.63% 32 0.70% 11 0.05% Sweden
11 26 0.51% 26 0.57% 31 0.14% Japan
12 18 0.35% 18 0.40% 6 0.03% Ukraine
13 16 0.31% 16 0.35% 23 0.11% Argentina
14 15 0.29% 15 0.33% 5 0.02% US educational (.edu)
15 15 0.29% 15 0.33% 5 0.02% Luxembourg
16 13 0.25% 13 0.29% 9 0.04% Italy
17 8 0.16% 8 0.18% 34 0.15% People's Republic of China
18 8 0.16% 8 0.18% 29 0.13% France
19 8 0.16% 8 0.18% 38 0.18% Papua New Guinea
20 8 0.16% 8 0.18% 38 0.18% Turkey
21 7 0.14% 7 0.15% 24 0.11% Mexico
22 7 0.14% 7 0.15% 29 0.13% Thailand
23 6 0.12% 6 0.13% 24 0.11% Brazil
24 6 0.12% 6 0.13% 28 0.13% India
25 6 0.12% 6 0.13% 28 0.13% Portugal


Generated by Webalizer Version 2.01 Analyse-Startseite